Investori

Q: Aké dokumenty ako cudzinec potrebujem na to, aby som vás poveril spravovaním môjho bytu?
Na to, aby sme váš byt mohli spravovať, potrebujeme overené splnomocnenie, ktorým nás oprávnite zastupovať vás pri všetkých potrebných úkonoch. Na overenie vašej totožnosti je potrebné predložiť platný pas alebo iný doklad identifikujúci vašu totožnosť. Pre všetky finančné transakcie, ktoré súvisia so správou bytu, je lepšie, ak si založíte účet v niektorej zo slovenských bánk.

Q: Akú kontrolu mám nad svojimi finančnými prostriedkami?
Služby, ktoré vám poskytujeme sú presne určené v zmluve, ktorú s vami uzatvoríme. Každý štvrťrok vám zašleme finančné zúčtovanie, kde presne uvidíte všetky položky tak, ako vznikali počas daného obdobia. Spolu so zúčtovaním vám prevedieme na účet celý váš zisk, ktorý vznikol počas štvrťroka.

Q: Ako dlho trvá celý proces uzatvorenia dohody?
V prípade, ak váš byt je v poriadku, nie sú s jeho užívaním spojené žiadne dlžoby, alebo nedoriešené záväzky, predložíme vám návrh zmluvy a splnomocnenia a po ich akceptácii z vašej strany a podpise sa môžeme prakticky okamžite začať starať o vás byt.

Q: Prečo je lepšie podpísať splnomocnenie POA na Slovensku?
Splnomocnenie musí byť notársky overené a keďže v zahraničí neplatia rovnaké právne predpisy, aké upravujú konanie slovenských orgánov, je lepšie, ak toto splnomocnenie je podpísané pod dohľadom slovenského notára, ktorý naviac text osvedčí v slovenskom jazyku. V opačnom prípade sa môžeme stretnúť s tým, že úrady odmietnu uznať osvedčenie, ktoré je v cudzom jazyku, prípadne môžu spochybniť autoritu, ktorá ho vydala.

Q: Ako postupujete keď nájomník poškodí vybavenie môjho apartmánu?
Pre tieto prípady vždy na začiatku skladá nájomník depozit, ktorý je spravidla vo výške dvoch mesačných nájmov, resp. v takej výške, aby sa pokryli škody, ktoré môžu vzniknúť. Tento depozit je uložený u nás a nájomníkovi sa vráti až vo chvíli, keď preberieme od neho byt v pôvodnom stave.

Q: Ako určujete ceny za nájomné?
Ceny za nájomné, ktoré navrhujeme vychádzajú z prieskumu trhu prenájmov. Pri určovaní výšky zohľadňujeme aj dobu, na ktorú nájomník prenajíma byt.

Q: Musím navštíviť Bratislavu?
Pre začatie našej spolupráce sú kľúčové dve veci, ktoré sa nedajú urobiť zo zahraničia – podpísanie splnomocnenia a otvorenie účtu v banke. Bratislava však ponúka návštevníkom nielen dostupné lety zo všetkých európskych metropol, ale aj čoraz prívetivejšiu tvár, a tak je veľmi jednoduché spojiť príjemné s užitočným.