Nájomníci

Q: Aký veľký depozit musím zložiť?
Depozit, ktorý požadujeme je spravidla vo výške 2 mesačných nájmov a pri odovzdávaní je vám vrátený, spoločne s vyúčtovaním spotreby energií.

Q: Aká je výpovedná lehota?
Výpovedná lehota je zmluvne dohodnutá na 2 mesiace. V špecifických prípadoch je však predmetom vzájomnej dohody.

Q: Sú energie súčasťou nájomného?
Nie, energie sa platia zálohovo zvlášť. Trojmesačne ich zúčtovávame podľa vašej reálnej spotreby a v prípade, že k tomu dôjde, tak vám vrátime vzniknutý preplatok, resp. zúčtujeme nedoplatok.

Q: Čo sa stane ak nebudem mesiac doma a neminiem žiadne energie?
V prípade, že po odčítaní reálnej spotreby zistíme, že k žiadnej spotrebe nedošlo, vrátime vám zálohy na energie, ktoré ste zaplatili. Samozrejme, že vás pozveme, aby ste spolu s nami mohli skontrolovať stav počítadiel a tak si overiť vašu spotrebu.