Predaj nehnuteľností

Ak sa rozhodnete, že už nechcete prenajímať svoju nehnuteľnosť a potrebujete ju čo najvýhodnejšie predať, naša spoločnosť vám poskytne komplexný servis:

  • sprostredkovanie predaja, t.j. nájdenie kupca vašej nehnuteľnosti
  • právne služby – návrh a podpis kúpno-predajnej zmluvy s novým majiteľom,
  • návrh zápisu do katastra
  • vyrovnanie záväzkov voči štátu - daňové priznanie
  • ostatné administratívne úkony súvisiace s predajom nehnuteľností