Manažment apartmánov

Prevádzkové (operatívne) služby

Prevádzkové služby sú základným pilierom nášho podnikania, spokojnosť nájomníka je najkľúčovejšia pri zhodnocovaní nehnuteľností súvisiacom so ziskami investorov.

Ponúkané služby v tejto oblasti:

 • riešenie núdzových (havarijných) situácii a opráv
 • pravidelné kontrolovanie stavu nehnuteľnosti
 • 24 hodinový servis nájomníkom
 • zastupovanie majiteľov v neprítomnosti na potrebných jednaniach (domové schôdze, úrady)
 • prijímanie a vybavovanie poštových zásielok
 • komunikácia so správcovskou spoločnosťou
 • komunikácia s nájomníkmi
 • zabezpečenie upratovacieho servisu – po skončení príp. počas doby nájmu


Prenajímanie apartmánov a bytov

Pri vyhľadávaní podnájomníkov spolupracujeme s viacerými realitnými agentúrami. Dokážeme obsadiť uvoľnený byt v krátkom čase tak, aby bol čo najefektívnejšie využitý a v súlade s jeho investičným zámerom.

Ponúkané služby v tejto oblasti:

 • aktívne vyhľadávanie potenciálnych nájomníkov
 • výber vhodnej formy propagácie nehnuteľnosti
 • realizácia obhliadok
 • účasť pri preberaní a pri odovzdávaní nehnuteľnosti


Ekonomické a finančné služby

Našim klientom ponúkame kompletné riadenie finančných tokov súvisiacich s nájmom nehnuteľnosti a štvrťročné zasielanie prehľadov hospodárenia (zisku), kde sú zachytené všetky príjmy a výdavky z daného obdobia

Ponúkané služby v tejto oblasti:

 • kontrola a dodržiavanie záväzných termínov platieb (nájomné, energie, správcovská spoločnosť, iné.)
 • registrácia a komunikácia s daňovým úradom
 • štvrťročné zúčtovania a prevod ziskov
 • ročné účtovníctvo a podanie daňového priznania
 • zabezpečenie poistnej zmluvy


Právne služby

Všetky právne kroky, ktoré podnikáme sú konzultované s našimi právnikmi, tak aby boli v súlade s legislatívou Slovenskej Republiky.

Ponúkané služby v tejto oblasti:

 • právny servis pri vytváraní nájomných zmlúv
 • splnomocnenie na úkony vo vašom mene
 • právna asistencia pri predaji nehnuteľnosti
 • iné notárske a právne služby súvisiace s manažmentom nehnuteľností
 • sledovanie zmien v zákonoch a predpisoch upravujúcich prenájom bytov